ซึ่งหมายถึงการซื้ออย่างแข็งขันในตัวเลือกไบนารี

Bing: ซึ่งหมายถึงการซื้ออย่างแข็งขันในตัวเลือกไบนารี
เริ่มได้รับสิทธิ NOW
ซึ่งหมายถึงการซื้ออย่างแข็งขันในตัวเลือกไบนารี
การค้ากับตัวเลือก BINAR
Bing: ซึ่งหมายถึงการซื้ออย่างแข็งขันในตัวเลือกไบนารี

ทิ้งคำตอบไว้