ความสัมพันธ์แบบไบนารีเรียกว่า

Bing: ความสัมพันธ์แบบไบนารีเรียกว่า
เริ่มได้รับสิทธิ NOW
ความสัมพันธ์แบบไบนารีเรียกว่า

2. การเป็นส่วนหนึ่งของ (Aggregation)
แนวคิดนี้ต่างจากแนวคิดการสืบทอดคุณสมบัติที่จะมองว่าคลาสหนึ่งสืบทอดคุณสมบัติจากอีกคลาสหนึ่ง แต่จะมองคลาสหนึ่ง ๆ สามารถมีส่วนประกอบเป็นคลาสย่อย ๆ อะไรบ้าง (ดูรูปข้างล่างประกอบ)

ถ้าคุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟนหนุ่ม แต่คุณต้องการที่จะรู้จักเขาให้ดียิ่งขึ้น การบอกรักเขาเป็นการเริ่มต้นที่ดี สิ่งต่อไปที่คุณควรทำก็คือหาเวลาอยู่ด้วยกันสองต่อสองจากนั้น บอกสิ่งที่คุณต้องการออกไป ถ้าเขาปฎิเสธ ขอเวลาคิดก่อน หรือต้องการที่จะพูดคุยเรื่องนี้กับคุณ ก็ให้เคารพการตัดสินใจของเขา อย่าบังคับให้เข้าทำ

นับว่าเป็นมาตรฐานในการเลี้ยงลูกที่น่าสนใจสำหรับพ่อแม่ชาวเยอรมัน เช่นเดียวกับวิธีคิดในการเลี้ยงลูก ก็น่าจะพอเป็นแนวทางให้พ่อแม่ชาวเอเชียได้ศึกษาบ้าง แม้ว่าจะไม่สามารถทำได้เหมือนกัน (เพราะสังคมแต่ละประเทศมีมาตรฐานของความปลอดภัยไม่เท่ากัน) แต่บางข้อก็น่าจะสามารถปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

ไบนารีเซิร์ชทรี
ไบนารีเซิร์ชทรี (Binary Search Tree)เป็นไบนารีทรีที่มีคุณสมบัติที่ว่าทุก ๆ โหนดในทรี ค่าของโหนดรากมีค่ามากกว่าค่าของทุกโหนดในทรีย่อยทางซ้าย และมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าของทุกโหนดในทรีย่อยทางขวาและในแต่ละทรีย่อยก็มี คุณสมบัติเช่นเดียวกัน

2. ภาวะการล่าเหยื่อ (predation;+/-)
เป็นความสัมพันธ์ที่มีฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ได้รับประโยชน์เพียงฝ่ายเดียว เรียกสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ว่า ผู้ล่า (predator) และเรียกสิ่งมีชีวิตอีกชนิดที่เป็นผู้เสียประโยชน์ว่า ผู้ถูกล่า หรือ เหยื่อ (prey) โดยความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบล่าเหยื่อนี้ ส่วนใหญ่ผู้ล่าจะกินผู้ถูกล่าเป็นอาหารเพื่อการดำรงชีวิต ตัวอย่างเช่น นกกินแมลง ปลาฉลามกันแมวน้ำ และเสือกินกวาง เป็นต้น

ต่อมาในช่วงปี 2000 เป็นต้นมา ข้อมูลก็มีความซับซ้อนมากขึ้น ไร้รูปแบบมากขึ้น หรือที่เรียกว่า Unstructured data เช่น ข้อความ คำค้นหาบน Google , SMS, Email. ไปจนถึง เสียง ภาพ VDO ภาพถ่ายดาวเทียม ฟิลม์เอกซ์เรย์. Network การเชื่อมต่อเครือข่ายสังคม เส้นทางการขนส่งหรือให้บริการรถสาธารณะ พิกัดสถานที่ ซึ่งรูปแบบข้อมูลเหล่านี้ มีสาระ มีความรู้ซ่อนอยู่ข้างใน มีปัจจัยสำคัญ มีความสัมพันธ์ มีอิทธิพลส่งผลระหว่างตัวแปรด้วยกัน หรือที่นัก Data Miner สนใจเป็นพิเศษ นั่นก็คือ รูปแบบเฉพาะของตัวแปร (Data Pattern)

การค้ากับตัวเลือก BINAR
Bing: ความสัมพันธ์แบบไบนารีเรียกว่า

ทิ้งคำตอบไว้