เครื่องส่งสัญญาณแบบไบนารี

Bing: เครื่องส่งสัญญาณแบบไบนารี
เริ่มได้รับสิทธิ NOW
เครื่องส่งสัญญาณแบบไบนารี

หลักการของวิธี PSK คือ ค่าของขนาดและความถี่ของคลื่นพาหะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ที่จะเปลี่ยนแปลงคือเฟสของสัญญาณ กล่าวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะของบิตจาก “1” ไปเป็น “0” หรือเปลี่ยนจาก “0” ไปเป็น “1” เฟสของคลื่นจะเปลี่ยน (Shift) ไป 180 องศาด้วย

กดปุ่ม 3D ซ้ำๆ เพื่อเลือกโหมด [การแสดง 3D] ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่แสดง
[ซ้าย-ขวา]: แสดงภาพสองภาพแบบซ้าย-ขวาในรูปแบบ 3D
[บน-ล่าง]: แสดงภาพสองภาพแบบบน-ล่างในรูปแบบ 3D
[3D จำลอง]: แสดงภาพ 2D ทั่วไปในแบบ 3D จำลอง

ชุดส่งสัญญาณภาพวีดีโอและเสียงไร้สายแบบมีตัวรับสัญญาณ แบบ GHz  ความแรง 2 Watt
ส่งสัญญาณภาพ จากกล้องวงจรปิด ทีวี วีดีโอ

Wireless Video Sender  จะ ส่งกระจายภาพ และเสียง ไปในระยะทางไกลได้ โดยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยาก เพียงนำเครื่องส่งสัญญาณ ต่อกับอุปกรณ์เล่นภาพและเสียง เครื่องจะส่งสัญญาณภาพและเสียงไปที่ TV ของท่าน โดยมีตัวส่งสัญญาณ และตัวรับสัญญาณ ไม่ต้องเดินสาย

การค้ากับตัวเลือก BINAR
Differential Pressure Transmitters - เครื่องวัดความดัน.

ทิ้งคำตอบไว้